Financiën SFK 2017

Financiën SFK

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filipijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de Filipijnen wordt 74% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. De resterende 26% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning aan de scholieren (cursussen, hulp van de social worker), administratie en overige kosten. Op basis van de jaarlijkse begroting van SFK-Philippines en het beschikbare saldo aldaar wordt geld in eenheden van 10.000 euro overgemaakt naar de Filipijnen. 

Staat van lasten en baten 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012  van SFK-Nederland (in euro’s)

Lasten 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Dotatie SFK-Philippines 30.000 20.000 40.000 20.000 30.000 40.000
Kamer v Koophandel 0 0 0 0 0 30
Hosting website 0 0 90 89 89 80
Bankkosten 281 246 239 196 204 215
Totaal lasten 30.281 20.246 40.329 20.285 30.293 40.325
             
Baten            
Giften donateurs 16.383 17.082 20.080 19.845 22.102 37.314
Rente 715 2.331 3.513 4.382 3.151 8.706
Totaal baten 17.098 19.413 23.593 24.227 25.253 46.020
             
Toegevoegd aan Fund* -13.183 -833 -16.736 3.942 -5.040 5.695

Fund* = “Fund For Future Tuition Fees”. Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de huidige populatie scholieren is hiervoor 280.000 euro nodig (hierbij is uitgegaan van de huidige koers en 60 scholieren). Het Fund is nu 272.915 euro groot en dus niet geheel  voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

In 2013 is afgesproken dat circa 30.000 euro per jaar beschikbaar is voor onze werkzaamheden in de Filipijnen. Hierop wordt het aantal scholieren afgestemd. De dotaties vinden plaats op grond van de financiële situatie in de Filipijnen in porties van 10.000 euro. Dit betekent dat in 2014 20.000 euro is gegeven, in 2015 40.000 euro, in 2016 20.000 euro en in 2017 30.000 euro.

Door SFK-Philippines is in 2017 28.833 euro besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven nagenoeg constant blijven, waardoor de doelstelling van maximaal 30.000 euro aan uitgaven is gehaald.

SFK-Philippines (in Peso)

Lasten 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totale directe hulp 1.198.295 1.441.280 1.457.377 1.427.743 1.592.296 1.571.773
Personeel/admin 422.149 252.462 278.957 304.605 226.102 158.305
Huur huisvesting 0 0 0 0 0 13.200
Hulp rampen 0 0 0 0 0 8.606
Totale lasten 1.693.742 1.736.334 1.732.348 1.818.398 1.751.884 1.919.682

De Jaarrekening wordt gecontroleerd door accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines.