Rondzendbrief december 2017

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

In december vieren we het 30-jarig jubileum van SFK. In de Filipijnen organiseren de oud SFK-scholieren samen met het bestuur aldaar een jubileumbijeenkomst gecombineerd met de jaarlijkse Christmasparty. De alumni hebben geld ingezameld voor dit feest, maar ook voor de opleiding van de huidige SFK-scholieren.

Helaas kunnen ze nog niet de bijdragen van de weggevallen Nederlandse donateurs opvangen, omdat ze veelal naast hun eigen gezin ook hun familie moeten ondersteunen. Ze komen immers uit de grootste armoede van Manila en hun ouders, broers en zussen zitten daar veelal nog steeds midden in.

Onze donateurs worden helaas steeds ouder en het vinden van nieuwe donateurs blijft moeilijk. Hopelijk kunt u ons hierbij helpen, zodat we meer scholieren kunnen ondersteunen.

Soms krijgen we een onverwachte gift van een verjaardagsfeest of een afscheid. Onlangs ontvingen we 100 euro van het STIP, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Utrecht. Leerlingen met een beperking hebben op hun kerstmarkt spulletjes verkocht die ze zelf hebben gemaakt. Op een hartverwarmende bijeenkomst mochten wij de leerlingen vertellen over de SFK-kinderen in de Filipijnen en het geld in ontvangst nemen.

Hartverwarmend waren ook de brieven die we kregen van de Filipijnse kinderen die hun opleiding hadden beëindigd. Eén van die brieven hebben wij hier voor u vertaald. Zij danken u voor de financiële hulp, waardoor ze een vakdiploma hebben kunnen halen, maar ook voor de sociale vaardigheden die ze hebben geleerd bij de SFK Social Worker, mevrouw Abaloyan. Dit laatste is ook van groot belang vanwege de armoedige omstandigheden waaruit de scholieren komen met een omgeving van drank, drugs en diefstal.

Hulp blijft noodzakelijk. We zouden liever het aantal scholieren willen uitbreiden dan beperken. In de armoedewijk van Quezon City waar we werken, wachten nog veel scholieren op onze hulp. Wij doen dan ook een beroep op u om ons te blijven ondersteunen via bankrekening NL84 INGB 0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank. En het helpt, als u de stichting bij anderen onder de aandacht brengt, bijvoorbeeld door deze brief door te sturen of te wijzen op onze website: studiefondsfilipijnsekinderen.nl.

Namens het bestuur,

 

Wini Buitink – Loohuizen, secretaris