Rondzendbrief mei 2015

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Het afgelopen jaar zijn 60 scholieren in Manila door SFK in staat gesteld onderwijs te volgen. Elf hebben hun studie afgerond met een bachelorsdiploma aan een College of universiteit. Op onze website kunt u hun namen en foto’s vinden en tevens welke studie ze gevolgd hebben.

Omdat de donaties (hopelijk tijdelijk) zijn teruggelopen, zijn er vorig jaar minder nieuwe scholieren toegetreden. Het vinden van nieuwe Nederlandse donateurs verloopt moeizaam. Gelukkig zijn er door oud SFK studenten projecten gestart om gelden binnen te krijgen. Zo worden onder andere plastic flessen verzameld en verkocht. Het aantal donaties in de Filippijnen neemt toe. Het blijft echter nog steeds een klein bedrag vergeleken met de benodigde gelden.

Voor het aantrekken van nieuwe scholieren zijn criteria op schrift gesteld. Er zijn 10 basisscholen in Quezon City geselecteerd waar nieuwe SFK-scholieren onderwijs mogen volgen. De social worker, mevrouw Raquel Abaloyan bezoekt deze scholen regelmatig om nieuwe scholieren te recruteren en de voortgang van SFK-scholieren te bespreken. Tevens bezoekt ze de scholieren thuis om de sociale situatie van de scholier en zijn familie te bekijken en de voortgang te bespreken.

Naast financiële ondersteuning ontvangt de scholier ook verdere ondersteuning van onze Social Worker en leden van het SFK-bestuur in de Filippijnen. Het huidige bestuur bestaat uit 2 oud SFK-scholieren, 2 lokale mensen uit de onderwijssector  en 2 personen van SOS-kinderdorpen in Manilla, waaronder de directeur. Dit bestuur zet zich, evenals het Nederlandse bestuur geheel belangeloos in voor het werk van SFK. Er wordt geen salaris of onkostenvergoeding verstrekt, behalve aan de Social Worker, zodat bijna al het geld van de donateurs ten goede komt aan de kinderen. Het kantoor / de gemeenschapsruimte voor de scholieren wordt gratis beschikbaar gesteld door een kennis van een van de Filippijnse bestuursleden.

Op de website vindt u de overzicht van de financien in Nederland en de Filippijnen van de laatste 4 jaar en het jaarverslag van 2014.

Wij hopen dat u ons blijft ondersteunen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben dan zeggen we u hartelijk dank daarvoor, anders verzoeken wij u alsnog ons werk te steunen (rekening NL84 INGB 0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen). Namens het bestuur en de SFK studenten heel hartelijke dank.

Met vriendelijke groet.

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK