Nieuwsbrief 2 juni 2022

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

De berichten die wij de afgelopen maanden uit de Filippijnen hebben gekregen stemmen ons positief. Weiliswaar zijn er nog overheidsmaatregelen van kracht om de covid pandemie terug te dringen, maar de maatregelen hebben ook effect. De scholieren en studenten in het SFK-programma, en ook de bestuursleden en de staf zijn geen van allen door corona getroffen in de afgelopen periode, en de kans is groot dat dat zo blijft. Het bestuur in Manila heeft niet alleen maatregelen genomen om de leerlingen tegen corona te beschermen, maar heeft ook, net als in de afgelopen jaren, gezinnen geholpen met voedselpakketten in gevallen waar dat nodig was.

V.l.n.r. Alexander Aringo (Elementary School, grade 5), Camille Silvio (senior High School, grade 11) en Jenerose Canguit (Polytechnische Universiteit, eerstejaars)

Het bestand aan leerlingen dat thans deel uitmaakt van het SFK-programma ziet er als volgt uit:

SchooltypeJongensMeisjesTotaal
Elementary156
High School31417
Senior High School336
College91120
Studieverlof112
Totaal173451

Het Filippijnse bestuur en de staf zijn er in geslaagd om ook in corona-tijd de leerlingen te blijven begeleiden en hen de nodige ondersteuning te bieden. Zij verdienen daarvoor onze grote dank. Het Filippijnse Department of Social Welfare and Development (DSWD) heeft eerder dit jaar de certificering van SFK in Manila gecontinueerd, waardoor de stichting de Filippijnse variant van de ANBI-status heeft. De stichting is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Ook u, onze trouwe donateurs, zijn wij veel dank verschuldigd voor uw financiële steun. Dankzij uw steun kunnen veel arme kinderen in Manila scholing krijgen en daarna uitzicht op werk en een zelfstandig bestaan. Wij hopen dat wij ook de komende jaren opnieuw op uw steun kunnen rekenen. 

U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Fons Lemmens, voorzitter SFK