Nieuwsbrief 23 mei 2023

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

Het bestuur van SFK had vorige maand een ontmoeting met een bestuurslid van het Filippijnse bestuur van SFK, de heer Marvin Ramos. Hij en zijn vrouw Julieta wonen al jaren in Noorwegen. Beiden zijn ICT-professionals en werken bij een ICT-bedrijf in Stavanger. Zij brachten een korte vakantie door in Nederland en maakten van de gelegenheid gebruik het SFK-bestuur te ontmoeten. Vooral het levensverhaal dat deze twee Filippijnse mensen met ons deelden maakte deze ontmoeting bijzonder. Beiden zijn opgegroeid in de sloppenwijken van Manila en weten wat een leven in armoede is. Marvin heeft als jongen op straat sigaretten verkocht, Julieta hielp haar moeder met groenten verkopen op straat. Via een contactpersoon werden zij in aanmerking gebracht voor het studiefonds van SFK. Dat heeft hen in staat gesteld naar school te gaan en vervolgens een vakopleiding te volgen. Later hebben zij elkaar leren kennen, zijn getrouwd, geëmigreerd naar Noorwegen en hebben nu een gezin met vijf kinderen.

Marvin en Julieta vertelden over hun deelname aan het scholingsprogramma van SFK, hun ervaringen met medescholieren, en hoe SFK hun leven heeft veranderd. SFK heeft veel voor hen betekend, en heeft voor hun levensloop het verschil gemaakt. Onder de scholieren, die allen worden gerecruteerd uit de arme gezinnen in Manila, circuleert al jaren een gezegde: “Where would I be without SFK”. Ons studiefonds maakt het verschil tussen een goed en succesvol leven en een uitzichtloos leven in armoede. De hele SFK-gemeenschap in de Filippijnen is daarvan doordrongen en draagt die boodschap uit.

SFK telt op dit moment ongeveer 230 alumni, Filippijnen die met behulp van SFK een scholing en in veel gevallen een aanvullende vakopleiding hebben gevolgd en nu op eigen benen staan. Dat SFK voor hen het verschil heeft gemaakt laten velen van hen blijken door de contacten die zij blijven onderhouden met de huidige SFK-organisatie in Manila. Zij verlenen financiële steun, en helpen de studenten met stages en soms met het verkrijgen van een baan. Zij hebben veel aan SFK te danken en gunnen dat ook de nieuwe generatie. Ook Marvin en Julieta in Noorwegen dragen een steentje bij. Zij hebben een groep donateurs aan zich weten te binden, van wie de meesten van Filippijnse komaf zijn. Marvin heeft toegezegd, dat hij, in samenwerking met het bestuur, zich ook binnen de Filippijnse gemeenschap in Nederland gaat oriënteren op potentiële donateurs.

Intussen hopen wij dat u SFK niet vergeet en dat wij de komende jaren opnieuw op uw steun mogen rekenen. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Fons Lemmens, voorzitter SFK