Nieuwsbrief 27 mei 2021

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

Net als in de rest van de wereld duurt ook in de Filipijnen de covid pandemie nog steeds voort. Volgens de berichten die wij uit de Filipijnen ontvangen heeft de economie aldaar het zwaar te verduren, vooral de kleine bedrijfjes en de kleine zelfstandigen. Steeds meer mensen kunnen het hoofd nauwelijk boven water houden. Dat geldt zeker ook voor de gezinnen van de SFK-scholieren. Door de strenge “community quarantine” maatregelen van de overheid laten de besmettingscijfers in de Filipijnen gelukkig een dalende trend zien. Net als in onze vorige nieuwsbrief kunnen we ook nu weer melden dat onder de SFK-scholieren geen besmettingen zijn geconstateerd.

Het SFK-bestuur in de Filipijnen heeft ons laten weten, dat de bestuursleden van het fonds juist vanwege de hachelijke situatie waarin de scholieren en hun families thans verkeren, hun uiterste best doen om de helpende hand te bieden waar dat maar kan. De bestuursleden en de social worker, Raquel Abaloyan, hebben constant intensief contact met de scholieren en studenten en hun families. Via Facebook, Messenger en andere sociale media houden zij zich op de hoogte van de leefomstandigheden van de scholieren en bieden hulp waar dat het hardst nodig is, in de vorm van voedsel, medicijnen en bijstand bij calamiteiten. Ondanks de beperkingen van de overheidsmaatregelen blijft het Filipijnse bestuur de studieresultaten van de scholieren volgen en draagt het zorg voor de financiering van de opleidingen.

Het leerlingenbestand heeft, sinds de melding in onze vorige nieuwsbrief, geen wijzigingen ondergaan. Er zitten in totaal dus nog steeds 51 scholieren en studenten in het SFK-programma.

Het SFK blijft dus ook in deze moeilijke tijd de scholieren en hun families ondersteunen. Door de pandemie kan de ondersteuning niet beperkt blijven tot de financiële steun voor scholing. Er moet in sommige gevallen ook directe nood worden gelenigd voor gezinnen die helemaal niets meer hebben. Juist nu moeten wij onze scholieren en studenten helpen waar wij maar kunnen.

Daarom doen wij opnieuw een beroep op u voor een financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK