Nieuwsbrief 29 juli 2021

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Op 25 juli is de voorzitter van ons stichtingsbestuur, Jan Bruinsma, overleden. Hij is 78 jaar geworden. Jan is 11 jaar voorzitter van onze stichting geweest.

In die periode heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de missie van de stichting: kansarme kinderen in Manila een opleiding laten volgen, waardoor zij in staat zijn een baan te vinden en een zelfstandig bestaan voor zichzelf en hun gezin op te bouwen.

Jan Bruinsma was de drijvende kracht in het bestuur. Door zijn jarenlange inspanningen heeft de stichting de opleiding van honderden arme kinderen in Manila kunnen financieren.

Het bestuur is vast besloten om het werk van Jan en van de stichting voort te zetten. Jan zal voor ons een bron van inspiratie blijven. Wij zullen hem missen.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK