Nieuwsbrief 3 november 2022

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

Twee maanden geleden meldden onze collega’s van het SFK-bestuur in de Filippijnen, dat deze zomer vier studenten hun beroepsopleiding hebben afgerond. Alvin Avanceña heeft zijn opleiding als technisch ingenieur afgerond en heeft een licentie ontvangen. Hij is in dienst genomen bij het bedrijf waar hij stage heeft gelopen. Hij verdient nu een behoorlijk salaris en kan zijn familie financieel ondersteunen, zo is ons gemeld. Grace Sinfuego is cum laude afgestudeerd als medisch laborant. Mardie Castro heeft een graad in ICT behaald en Fe-Anne Cabusas heeft een diploma kantooradministratie; beiden maken zich op om in dienst te treden bij een bedrijf dat de administratie van Filippijnse ondernemingen doet, een bedrijf dat geleid wordt door iemand die eveneens via SFK is afgestudeerd.

Dit zijn berichten die wij graag horen uit de Filippijnen. Want daar doen wij het voor: kinderen uit arme gezinnen een opleiding laten volgen en aan een baan helpen, zodat ze op eigen benen kunnen staan en anderen kunnen ondersteunen. En ook een mooi voorbeeld van gewezen studenten met een gevestigde positie die jonge afgestudeerden aan een baan helpen. De scholieren en studenten die wij steunen, de alumni, de bestuursleden en de ondersteunende staf vormen met elkaar een hechte gemeenschap, waarvan de leden elkaar steunen en vooruit helpen. En u, onze donateurs, bent degenen die dit mogelijk maken. Vele donateurs hebben de afgelopen decennia ervoor gezorgd, dat honderden Filippijnse kinderen een scholing en een vakopleiding hebben kunnen ontvangen. Wij hopen dat u dit wilt blijven doen. Uw donatie maakt echt het verschil !

Wij hebben u in eerdere nieuwsbrieven laten weten dat het aantal donateurs door de jaren heen terugloopt door natuurlijk verloop. Wij hebben dit eerder dit jaar aan het Filippijnse bestuur laten weten. Hun reactie was, dat zij ondanks deze dalende trend energiek doorgaan met hun Educational Scholarship Program en ook in de Filippijnen blijven proberen nieuwe donateurs voor SFK te interesseren. Zij roepen het nederlandse bestuur op dat eveneens te doen. En dat doen wij dan ook! Wij vragen via sociale media aandacht voor het belang van de scholing voor Filippijnse kinderen. Daarnaast zijn wij onlangs gestart met het benaderen van scholen met de vraag of leerlingen via acties bereid zijn geld in te zamelen voor hun leeftijdgenoten in de Filippijnen.

Ook op u doen wij opnieuw een beroep. Wij hopen dat wij ook de komende jaren opnieuw op uw steun kunnen rekenen. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Fons Lemmens, voorzitter SFK