Nieuwsbrief 29-11-2019

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

In deze nieuwsbrief brengen we u weer graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het Studiefonds voor Filipijnse Kinderen.

Scholieren en studenten

Per 1 oktober maken 56 scholieren en studenten deel uit van het SFK-programma. Daarvan zitten 15 scholieren op een Elementary School (4 jongens en 11 meisjes), 22 op een High School (9 jongens en 13 meisjes) en 19 op een College (9 jongens en 10 meisjes).
Een van die scholieren is Alexander Jerald Aringo. Hij is 8 jaar oud en zit op de Bago Bantay Elementary School in Quezon City. Zijn moeder is alleenstaand en werkt als groenteverkoopster op de markt, om haar twee kinderen te kunnen onderhouden.

In onderstaande foto zien we Alexander opnieuw, gefotografeerd in het schoolgebouw, en geflankeerd door twee medescholieren: Yesha Haeli Junsay en Sarah Mae Valonzo. In de toelichting bij de foto werd gemeld dat de drie leerlingen het uitstekend doen!

Het bestuur in de Filipijnen

Het is nu een jaar geleden dat SFK in de Filipijnen (SFK-Ph) een nieuwe voorzitter heeft gekregen, in de persoon van de heer Renato Evangelista. Wij constateren met genoegen, dat de heer Evangelista veel tijd en energie steekt in het studiefonds. Het SFK-team in de Filipijnen zet zich met grote toewijding in voor de scholieren en studenten om ervoor te zorgen dat zij hun scholing kunnen afmaken. Daarnaast gaan zij door met het selecteren van nieuwe scholieren, daarbij rekening houdend met de financiële mogelijkheden van het fonds.
Eerder dit jaar is het gelukt, na langdurige inspanningen van het bestuur van SFK-Ph, om SFK de status te verlenen van een geregistreerde non-gouvernementele organisatie (ngo), erkend door het Filipijnse Department of Social Welfare and Development (DSWD). Het wordt daardoor makkelijker voor SFK samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere Filipijnse organisaties. Ook kan SFK in de Filipijnen nu actief fondsen gaan werven en een beroep doen op overheidsprogramma’s ter ondersteuning van hun onderwijsactiviteiten. En enkele oud-scholieren, die in het buitenland wonen en werken (één van hen is Marvin Ramos in Noorwegen), zijn in hun nieuwe thuisland bezig gelden te werven voor SFK. Dit kan nu omdat SFK erkend is door de Filipijnse overheid. Wij zijn natuurlijk blij met deze initiatieven!

SFK in Nederland

Ook in Nederland zitten we niet stil. Wij schreven in onze vorige nieuwsbrief dat als we niets doen het fonds over zo’n 10 jaar niet meer kan bestaan. En dat willen we niet laten gebeuren. Ook de oprichter van het fonds, Joop Wielinga, heeft een klemmend beroep op ons gedaan om de financiering van de scholing van kinderen uit de sloppenwijken zolang als maar mogelijk is overeind te houden. Wij blijven ons daarvoor inspannen. Het SFK-bestuur onderneemt dan ook acties om fondsen in Nederland aan te schrijven voor financiële steun. Wij hopen u in een volgende nieuwsbrief resultaten te kunnen melden.
Daarnaast is het bestuur op zoek naar iemand die als contactpersoon voor zowel het Filipijnse als het Nederlandse bestuur kan fungeren. Ook hierover hopen we een volgende keer goed nieuws te kunnen melden.

Mogen wij opnieuw op u rekenen?

U heeft ons al vaker gesteund en u weet wat wij met uw bijdragen doen: kinderen uit arme gezinnen een opleiding geven, zodat zij later voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Iedere bijdrage, als het kan periodiek, is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl

U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK