Geef deze kinderen een toekomst

Wat doet onze stichting?
De stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen (SFK) zamelt geld in voor de scholing van kansarme kinderen in Manila. De ouders van deze kinderen hebben daar het geld niet voor. Door gebrek aan scholing raken jeugdigen tussen wal en schip en wordt hun toekomst gekenmerkt door armoede en uitzichtloosheid.
Met uw donatie zorgt u ervoor, dat de kinderen die in het scholingsproject van SFK zijn opgenomen hun schoolgeld en schoolboeken kunnen betalen, en ook transportkosten naar en van school en sommige medische kosten. Over de situatie waarin deze kinderen leven is een documentaire gemaakt, die u hier kunt zien.

Waar bestaat de scholing uit?
De kinderen volgen onderwijs op de scholen in Manila. Ze beginnen op een Elementary School, daarna gaan ze naar een High School. Daarna volgen ze aan een College een vakopleiding. Dit hele scholingstraject neemt 14 jaar in beslag. In de 35 jaar dat SFK actief is hebben honderden scholieren na afronding van hun scholing een baan gevonden, bijvoorbeeld als secretaresse, verpleegkundige, electriciën, ICT-deskundige, en soms ook als accountant, fysiotherapeut, arts of advocaat.

Wat kost onderwijs in Manila?
De kosten van onderwijs liggen in de Filippijnen veel lager dan in Nederland. Zes jaar Elementary School kost ± €1000, vier jaar High School ± €900 en een vakopleiding ± €2000. Een donatie aan kinderen in de Filippijnen heeft dus een relatief hoge opbrengst.

Hoe werkt SFK in Manila?
In Manila is onze partner, de “Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.” actief. Deze stichting wordt door de Filippijnse overheid officieel erkend als een non gouvernementele organisatie. Ze selecteert kinderen uit de arme milieus, begeleidt hen tijdens hun opleiding, en steunt hen na hun opleiding bij het vinden van werk. Ook zorgt die stichting er voor, dat met de donaties uit Nederland de opleidingen van de kinderen worden gefinancierd.

Hoe wordt mijn donatie besteed?
Geld van Nederlandse donaties wordt drie maal per jaar naar de Filippijnse stichting overgemaakt. Het aantal kinderen dat tot het SFK-project wordt toegelaten wordt afgestemd op de gedoneerde gelden.
U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdragen de scholing en vorming mogelijk maken van kinderen en jongeren die het heel hard nodig hebben. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Ja ik wil doneren

Doneer € -

U kunt uw donatie ook overmaken naar rekeningnummer: NL84 INGB 0000 3424 70 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. De stichting heeft de ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar boven de door de overheid vastgestelde drempel.

Wilt u meer weten over ons?
Op deze website vertellen wij u over de organisatie en werkwijze van ons fonds. Onder “Documenten” staan nieuwsbrieven, jaarverslagen en financiële overzichten chronologisch gerangschikt.