Jaarverslag 2020

Algemeen

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de corona-pandemie. Ook in de Filipijnen heeft corona veel schade aangericht. De economie heeft er zwaar onder geleden. Vooral de kleine bedrijfjes en kleine zelfstandigen hadden het moeilijk. Steeds meer mensen, met name in de armere lagen van de bevolking, konden het hoofd nauwelijks boven water houden. Dat gold zeker ook voor de gezinnen van de SFK-scholieren. Het goede nieuws is, dat in de loop van 2020 geen corona-besmettingen zijn geconstateerd onder de SFK-scholieren.

Het SFK-bestuur in de Filipijnen heeft, vanwege de hachelijke situatie waarin de scholieren en hun families thans verkeren, zijn uiterste best gedaan om de helpende hand te bieden waar dat maar kan. De bestuursleden en de social worker, Raquel Abaloyan, hebben constant intensief contact met de scholieren en studenten en hun families. Via Facebook, Messenger en andere sociale media hielden zij zich op de hoogte van de leefomstandigheden van de scholieren en boden hulp waar dat het hardst nodig is, in de vorm van voedsel, medicijnen en bijstand bij calamiteiten.

Het programma in de Filipijnen

De reguliere activiteiten in de Filipijnen hebben ondanks de pandemie zoveel mogelijk doorgang gevonden, zij het in aangepaste vorm. Er werden in het verslagjaar geen nieuwe scholieren en studenten tot het programma toegelaten. Veel werd online gedaan en met behulp van digitale technieken afgewikkeld. Zo werd de manier waarop de toelagen aan de scholieren wordt toegekend, aangepast. Bijeenkomsten werden zoveel mogelijk vermeden en de toelagen, die voorheen werden uitbetaald tijdens de maandelijkse payday-bijeenkomsten, worden nu digitaal overgemaakt. De scholieren beschikken nu over ATM-pasjes zodat ze op die manier over hun geld kunnen beschikken.

Kern van de activiteiten in de Filipijnen wordt gevormd door het Educational Scholarship Program dat zich richt op kinderen en jongeren uit arme gezinnen in Manila. Deze kinderen hebben geen toegang tot goed onderwijs door geldgebrek en door de economische crisis in het land. Zonder onderwijs staan deze kinderen en jongeren bloot aan armoede, misbruik en uitbuiting. Door het Educational Scholarship Program is de stichting in staat te voorzien in de onderwijsbehoeften van zo’n 50 Filipijnse kinderen en jongeren. De studenten in het programma kunnen naar school en hun opleiding afronden.

De dienstverlening die het programma biedt omvat een toelage aan de studenten, studiehulp, vervoer, een uniform, schoolgeld, boeken en andere onderwijs gerelateerde uitgaven. In 2020 namen 50 scholieren en studenten deel aan het programma en volgden zij onderwijs aan de elementary school-, high school- en college-instellingen in Manila, hoofdzakelijk in Quezon City. In voorkomende gevallen worden ook andere vergoedingen verstrekt, zoals voor een bril, een tandartsbezoek of medicijnen.

Twee ondersteunende initiatieven

Er is een SFK Alumni Kring van gewezen studenten, die het programma van de stichting ondersteunen. Ze geven financiële steun, maar zij hebben ook een programma opgezet dat als doel heeft extra ondersteuning te geven aan moeilijk lerende scholieren en studenten.

Daarnaast besteedt het SFK-bestuur in de Filipijnen ook aandacht aan de kwaliteit van de staf die het bestuur ondersteunt. De stafleden krijgen trainingen aangeboden om hun kennis en ervaring op peil te houden.

Social worker Raquel Abaloyan volgt een online training

Scholieren

Aan het eind van het verslagjaar zag het bestand aan scholieren en studenten er als volgt uit:

NiveauJongensMeisjesTotaal
Elementary279
High School4913
Senior High School347
College71118
Studieverlof022
Totaal163349

Kansen en bedreigingen

Het Filipijnse SFK-bestuur heeft aandacht gevraagd voor de verzwarende omstandigheden waaronder het werk van de stichting gedaan moet worden. In de heersende pandemie en met het bureaucratische systeem in de Filipijnen is het administratieve werk nog complexer, belastender en tijdrovender geworden voor de medewerkers en de organisatie. Dit extra werk komt terecht op de schouders van de social worker, die al zwaar belast is. Daarnaast heeft de verslechterde economische toestand gevolgen voor alle inwoners, vooral in de armere delen van de bevolking, en daarmee ook voor de Filipijnse donoren van de stichting. Het Filipijnse bestuur moet alle zijlen bijzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden.