Nieuwsbrief 15 november 2023

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Het bestuur van SFK in de Filippijnen heeft ons, het bestuur in Nederland, onlangs een gedetailleerd verslag gestuurd van de activiteiten en resultaten van het fonds in Manila. Wij willen de belangrijkste feiten in dat verslag met u delen.

Eind augustus zag de scholierenpopulatie er als volgt uit:

SchooltypeJongensMeisjesTotaal
Elementary123
Junior High School21315
Senior High School145
College8816
Totaal122739

Het Filippijnse bestuur spant zich continu in om de voorwaarden te creëren voor de scholieren om hun studie goed te kunnen volgen en afronden. Iedere maand ontmoeten alle scholieren elkaar met hun ouders op een bijeenkomst, die door het bestuur wordt georganiseerd. Iedere bijeenkomst wordt geopend met een korte gebedsdienst. Aansluitend ontvangen de scholieren hun maandelijkse toelage en is er ruimte voor ontmoeten en bijpraten. De bijeenkomsten worden ook benut voor het beantwoorden van vragen en het bespreken van studieproblemen, als die zich voordoen. Een beperkt aantal scholieren heeft met bemiddeling van SFK medische hulp ontvangen in de vorm van een doktersconsult, medicijnen, een leesbril, of psychologisch advies. Eerder dit jaar heeft het bestuur voor de scholieren van senior high school niveau en college studenten een seminar over loopbaanoriëntatie georganiseerd. Want het gaat erom dat de scholieren na afronding van hun scholing een goede kans maken op de arbeidsmarkt.

Dit jaar heeft het Filippijnse bestuur de fondsenwerving flink opgevoerd. Zij hebben tientallen personen en organisaties aangeschreven met een verzoek om financiële steun. Ook het nederlandse bestuur benadert scholen en bedrijven met het verzoek om ondersteuning.

Daarnaast hopen wij de komende jaren opnieuw ook op uw steun mogen rekenen. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Fons Lemmens, voorzitter SFK