Financiën SFK 2016

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filippijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de Filippijnen wordt 85% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. De resterende 15% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning aan de scholieren, administratie en overige kosten. Op basis van de jaarlijkse begroting van SFK-Philippines en het beschikbare saldo aldaar wordt geld in eenheden van 10.000 euro overgemaakt naar de Filippijnen.

Staat van lasten en baten 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011 SFK Nederland (in euro’s)

Lasten 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Dotatie SFK-Philippines 20.000 40.000 20.000 30.000 40.000 34.000
Kamer v Koophandel 0 0 0 0 30 27
Hosting website 0 90 89 89 80 0
Bankkosten 246 239 196 204 215 193
Totaal lasten 20.246 40.329 20.285 30.293 40.325 34.220
             
Baten            
Giften donateurs 17.082 20.080 19.845 22.102 37.314 23.184
Rente 2.331 3.513 4.382 3.151 8.706 1.783
Totaal baten 19.413 23.593 24.227 25.253 46.020 24.967
             
Toegevoegd aan Fund* -833 -16.736 3.942 -5.040 5.695 -9.253

Fund* = “Fund For Future Tuition Fees”. Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de huidige populatie scholieren is hiervoor 300.000 euro nodig (hierbij is uitgegaan van de huidige koers en 65 scholieren). Het Fund is nu 286.188 euro groot en dus niet geheel voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

In 2013 is afgesproken dat circa 30.000 euro per jaar beschikbaar is voor onze werkzaamheden in de Filipijnen. Hierop wordt het aantal scholieren afgestemd. De dotaties vinden plaats op grond van de financiële situatie in de Filipijnen in porties van 10.000 euro. Dit betekent dat in 2014 20.000 euro is gegeven, in 2015 40.000 euro en 2016 20.000 euro.

Door SFK-Philippines is in 2016 28.229 euro besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven worden beperkt, waardoor de doelstelling van maximaal 30.000 euro aan uitgaven is gehaald.

SFK-Philippines (in Peso)

Lasten 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Totale directe hulp 1.441.280 1.457.377 1.427.743 1.592.296 1.571.773 1.495.483
Personeel/admin 252.462 278.957 304.605 226.102 158.305 244.123
Huur huisvesting 0 0 0 0 13.200 156.000
Hulp rampen 0 0 0 0 8.606 24.076
Totale lasten 1.693.742 1.736.334 1.732.348 1.818.398 1.751.884 1.919.682

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door mw. T. Bisheshar AA van AAB Accountancy te Zoetermeer. De Filippijnse Jaarrekening door accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines.