Nieuwsbrief 2 november 2020

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

Volgens de recente berichten die wij uit Manila ontvangen bestaat in de Filipijnen de dreiging van de covid pandemie nog steeds. In het hele land geldt een “community quarantine” en heeft de bevolking te maken met strenge gedragsregels, om verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Het goede nieuws is, dat er bij de scholieren en studenten in het SFK-programma en hun familieleden geen besmettingen zijn geconstateerd. De meeste gezinnen hebben de lockdown overleefd met behulp van het voedselprogramma en de financiële steun van de overheid en hulpinstanties. Helaas blijft de werkloosheid onder de ouders van de scholieren stijgen.

Als gevolg van de pandemie en de quarantainemaatregelen is het werven van nieuwe scholieren tijdelijk opgeschort. De social worker, Raquel Abaloyan, onderzoekt nu of het mogelijk is om door middel van sociale media en via videoverbindingen contact te leggen met gezinnen van potentiële leerlingen. Het bestand aan leerlingen ziet er op dit moment als volgt uit:

NiveauJongensMeisjesTotaal
Elementary279
High School4913
Senior High School347
College71118
Totaal163147

Verder worden nog twee scholieren nader bekeken en zijn twee anderen met studieverlof. In totaal zitten er nu dus 51 studenten in het programma. Het aantal is in jaren niet zo laag geweest. Het Filipijnse bestuur hoopt natuurlijk dat binnen afzienbare tijd de situatie weer genormaliseerd wordt en er meer leerlingen in het SFK-programma kunnen worden opgenomen.

Door de situatie waarin het SFK-programma nu verkeert is uw financiële bijdrage harder nodig dan ooit. Niet alleen vanwege de pandemie, maar ook omdat de omvang van het fonds nog steeds te wensen overlaat door het teruglopen van de donaties. Weliswaar lukt het ons af en toe een nieuwe donateur te vinden, maar dat is bij lange na niet genoeg om de scholierenpopulatie weer op peil te brengen.

Daarom doen wij opnieuw een beroep op u voor een financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK