Financiën SFK 2018

Financiën SFK

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filipijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.

In de Filipijnen wordt 74% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. De resterende 26% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning aan de scholieren (cursussen, hulp van de social worker), administratie en overige kosten.

Staat van lasten en baten 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013  van SFK-Nederland (in euro’s)

Fund* = “Fund For Future Tuition Fees”. Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de afgesproken populatie scholieren is hiervoor 280.000 euro nodig (hierbij is uitgegaan van de huidige koers en 60 scholieren). Het Fund is nu 265.463 euro groot en dus niet geheel voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Met kracht wordt geprobeerd het aantal donateurs te vermeerderen. Voor de zekerheid is het aantal scholieren teruggebracht naar 56. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

In 2013 is afgesproken dat circa 30.000 euro per jaar beschikbaar is voor onze werkzaamheden in de Filipijnen. Hierop wordt het aantal scholieren afgestemd. De dotaties vinden plaats op grond van de financiële situatie in de Filipijnen in porties van 10.000 euro. Dit betekent dat in 2014 20.000 euro is gegeven, in 2015 40.000 euro, in 2016 20.000 euro, in 2017 30.000 euro en in 2018 20.000 euro.

Door SFK-Philippines is in 2018 23.750 euro besteed. Door terughoudend nieuwe scholieren te werven konden de uitgaven nagenoeg constant blijven.

SFK-Philippines (in Peso)

De Jaarrekening wordt gecontroleerd door accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines.