Nieuwsbrief 9 mei 2020

Beste vrienden en vriendinnen van SFK

De covid-19 pandemie houdt de wereld in zijn greep. Ook in de Filipijnen zijn duizenden mensen ziek geworden en velen van hen zijn aan de ziekte overleden. In Luzon, de regio waar SFK werkzaam is, is een totale lockdown afgekondigd en de regering heeft quarantaine-maatregelen ingevoerd, aanvankelijk tot 14 april, later verlengd tot 15 mei. Alle scholen (Elementary School, High Schools en Colleges) zijn dicht, zo heeft het Filipijnse SFK-bestuur ons gemeld. Mensen is gevraagd zoveel moglijk thuis te blijven en buitenshuis erg voorzichtig te zijn. Essentiële voorzieningen (ziekenhuizen, apotheken, supermarkten e.d.) blijven beschikbaar, maar voor het overige zijn bedrijven stilgelegd en overheidsinstanties gesloten. Arme gezinnen ontvangen voedselpakketten en werklozen ontvangen enige financiële steun van de overheid. Het SFK-bestuur in de Filipijnen volgt nauwkeurig de gezinssituaties van alle scholieren en studenten en gaat na waar financiële hulp nodig en mogelijk is. Ook de alumni is gevraagd om ondersteuning. Het Nederlandse SFK-bestuur heeft aan het Filipijnse bestuur laten weten dat middelen van het SFK-fonds ingezet mogen worden om de nood te lenigen, daar waar dat hard nodig is. In de Filipijnen is de hoop, dat de scholen in juni of anders augustus weer open kunnen, afhankelijk van het verloop van het aantal besmettingen. Wij hopen dat natuurlijk met hen.

Intussen blijft SFK-Nederland zich inspannen voor de continuiteit van het fonds. Zoals we in onze vorige nieuwsbrief hebben gemeld is het bestuur een fondsenwervingsactie gestart. Tot nu toe heeft dat opgeleverd, dat de vakopleiding van twee collegestudenten de komende vier jaren extra gefinancierd kan worden. Dat is een mooi resultaat maar er kan altijd meer bij. Wij blijven dan ook ons best doen fondsen en donateurs te interesseren voor het werk van SFK.

Want ook al zijn de scholen in de Filipijnen nu dicht vanwege het corona-virus, Dat betekent niet dat SFK het wat kalmer aan kan doen. Integendeel. De crisis-situatie treft de armste gezinnen het hardst. Zij moeten weten dat wij er nog steeds voor hen zijn, juist nu. En op enig moment in de komende maanden, als de crisis voorbij is, pakken de scholieren en studenten de draad weer op. Wij hopen dat zij dan weer op uw ondersteuning kunnen rekenen. U kunt uw bijdrage, eenmalig of structureel, overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

In het jaarverslag 2019, gepubliceerd op de website, kunt u meer informatie vinden over de laatste stand van zaken in de Filipijnen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK

N.B. Als u deze brief voor­taan via de email wilt ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan het secretariaat laten weten?