Jaarverslag 2021

Stond het jaar 2020 in het teken van de covid-pandemie, in het jaar 2021 duurde de pandemie onverminderd voort. De economie in de Filipijnen heeft het zwaar te verduren gehad, vooral de kleine bedrijfjes en de kleine zelfstandigen. Veel mensen konden het hoofd nauwelijks boven water houden. Dat gold zeker ook voor de gezinnen van de SFK-scholieren. De Filippijnse overheid heeft strenge “community quarantine” maatregelen genomen, die een gunstige invloed hadden op de besmettingscijfers. Gelukkig zijn gedurende het verslagjaar onder de SFK-scholieren geen besmettingen geconstateerd.

Scholings-programma in de Filippijnen uitgevoerd ondanks corona

De maandelijkse bijeenkomsten worden vanwege corona online gehouden

Het SFK-bestuur in de Filippijnen heeft alles op alles gezet om de scholieren te blijven ondersteunen met het volgen van onderwijs, dat vanwege de pandemie online moest plaatsvinden. De scholieren ontvingen maandelijks hun “allowance” (10 maanden per jaar) en konden beschikken over schooluniformen, boeken en ander lesmateriaal, vervoer van en naar school, en gratis toegang tot computers, printers en internet. Waar nodig werden ook medische kosten voor de scholieren vergoed, zoals de tandarts, de aanschaf van een bril en in een enkel geval een behandeling in het ziekenhuis. Omdat de armste gezinnen het hardst werden getroffen door de pandemie, heeft SFK ook de helpende hand gereikt met hulp in de vorm van voedselpakketten.

Scholieren

In de loop van het schooljaar hebben 6 scholieren de Elementary School afgemaakt, 3 hebben de junior High School voltooid en 3 hebben een diploma gehaald op de senior High School. Omdat 3 scholieren in de loop van het jaar afhaakten, konden 3 nieuwe scholieren aan het SFK-programma worden toegevoegd. Aan het einde van het verslagjaar zag het scholierenbestand er als volgt uit:

Drie van de 51 scholieren uit het SFK-programma:

V.l.n.r. Alexander Aringo (Elementary School, grade 5), Camille Silvio (senior High School, grade 11) en Jenerose Canguit (Polytechnische Universiteit, eerstejaars)

Bestuur

Op 25 juli is de voorzitter van het SFK-bestuur, Jan Bruinsma, op 78-jarige leeftijd overleden. Hij is 11 jaar voorzitter van onze stichting geweest. Hij is opgevolgd door Fons Lemmens, die op 28 juli tot het bestuur is toegetreden. Later in het jaar kon het bestuur een nieuw bestuurslid verwelkomen in de persoon van Kees Tukker. Aan het eind van het verslagjaar bestond het SFK-bestuur uit vier personen.

In het najaar ontving het bestuur bericht, dat het bestuur en de staf in de Filippijnen te kampen hadden met een overbelaste en onderbemensde organisatie en dat die situatie geleidelijk onhoudbaar dreigde te worden. Het nederlandse bestuur heeft onmiddellijk gereageerd en beloofd de situatie serieus te zullen bestuderen. In het begin van 2022 werd een gezamenlijke oplossing overeen gekomen.

Financiën

In 2021 is € 11.931 aan giften van donateurs ontvangen. De bankkosten bedroegen € 379. Aan de stichting in de Filippijnen is (gefaseerd) €30.000 overgemaakt. Het eigen vermogen verminderde met € 18.438. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur 13 fondsen voor goede doelen aangeschreven, met het verzoek om ondersteuning voor SFK. Dit heeft helaas geen resultaten opgeleverd.

Overleden

Joop Zalsman Wielenga

Op 8 september kwam het bericht binnen dat de oprichter van onze stichting, Joop Zalsman Wielenga, eerder die dag was overleden aan covid. Hij heeft SFK in 1987 opgericht en is jarenlang de gangmaker van het fonds geweest. In latere jaren werd hij erelid van het SFK-bestuur in de Filippijnen.