Nieuwsbrief 28 oktober 2021

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

De Filippijnen gaan nog steeds gebukt onder de corona-pandemie. In augustus was er nog een harde lock down van kracht, met de daarbij behorende strikte quarantainemaatregelen. De bedrijven en winkels in Manila draaien op 50% van hun capaciteit, waardoor de werkloosheid flink is opgelopen. De overheid springt bij met bescheiden toelagen voor de armste gezinnen, dat geeft enige verlichting. Volgens de laatste berichten van een paar weken geleden zijn de strikte maatregelen nog steeds van kracht, maar ze beginnen ook effect te sorteren: het aantal besmettingen is langzaam aan het dalen. Net als bij ons wil de Filippijnse regering een nieuwe golf besmettingen voorkomen.

Scholier aan het werk

Wij zijn blij te vernemen dat de scholieren, studenten en vrijwilligers van SFK in de Filippijnen allemaal gezond zijn gebleven. Niettemin heeft iedereen veel last van de corona-maatregelen. De scholieren en studenten hebben het afgelopen studiejaar vooral online lessen gevolgd, wat met de nodige haperingen en hindernissen gepaard ging. De SFK-staf heeft zich een slag in de rondte gewerkt om de scholieren te ondersteunen; ook dat gebeurde meestal via online contact. De meerderheid van de scholieren heeft het afgelopen jaar ondanks de corona-maatregelen uitstekende studieresultaten heeft gehaald, zo werd ons gemeld. Wij zijn natuurlijk blij met dit goede nieuws. De scholieren houden de moed er in, en wij wensen hen toe dat zij dat blijven volhouden.

Als vanouds verleent SFK financiële steun aan de scholieren om onderwijs te kunnen volgen, maar zolang de pandemie voortduurt, wil SFK ook steun verlenen, veelal in de vorm van voedselpakketten, aan de arme gezinnen waar de scholieren deel van uitmaken. Je kunt makkelijker je huiswerk maken, als je je minder zorgen over je familie hoeft te maken.

SFK steunt met levensmiddelen

De situatie van de scholieren en hun gezinnen is onverminderd zorgelijk en dat zal nog wel even zo blijven. Wij weten dat velen van u al vele jaren financiële steun verlenen aan de arme scholieren in Manila. Wij zijn u daarvoor erg dankbaar. Wij hopen dat u dat wilt blijven doen. U kunt er verzekerd van zijn, dat uw donaties goed terecht komen en heel hard nodig zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken via bankrekening NL84 INGB 0000 342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. U kunt ook gebruik maken van de doneer-button op onze website https://studiefondsfilipijnsekinderen.nl. U kunt ons ook steunen door het fonds onder de aandacht te brengen van vrienden en kennissen en hen te wijzen op onze website.

Namens het bestuur,

Fons Lemmens, voorzitter SFK