Contact

Contactformulier

  Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

  De stichting is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762.

  Correspondentie-adres: dhr. F. Lemmens, De Savornin Lohmanplantsoen 23, 2253 VM  Voorschoten; ajmlemmens@hotmail.com

  Telefoon penningmeester: 06 – 24 25 72 45

  Website: www.studiefondsfilipijnsekinderen.nl

  Rekeningnummer: NL84 INGB 0000 3424 70 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

  Bestuursamenstelling

  Voorzitter: Dhr. Fons Lemmens (sinds 2021)

  Secretaris: Mw. Wini Buitink (sinds 2003)

  Penningmeester: Dhr. Jan Dalhuysen (sinds 2010)

  Bestuurslid: Dhr. Kees Tukker (sinds 2021)