Contact

Contactformulier

 

Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

De stichting is bij notariële acte op 4 juni 1987 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41.154.762.

Secretariaat: mw. W. Buitink, Irisstraat 5, 2241 VL Wassenaar, studiefondsfilip.kinderen@gmail.com

Telefoon penningmeester: 06 – 24 25 72 45

Website: www.stichtingfilipijnsekinderen.nl

Facebook: www.facebook.com/StudiefondsFilippijnseKinderen

Rekeningnummer: NL84 INGB 0000 3424 70 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen

 

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Dhr. Jan Bruinsma (sinds 2010)

Secretaris: Mw. Wini Buitink (sinds 2003)

Penningmeester: Dhr. Jan Dalhuysen (sinds 2010)

 

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door Fons Lemmens, medewerker Public Relations