Over ons

Het “Studiefonds Filippijnse Kinderen” is in 1987 opgericht om het lot van kinderen die leefden in de krottenwijken van Manila te verbeteren. Samen met lokale mensen uit het onderwijs werden kinderen uit de allerarmste gezinnen in Manila ondersteund bij het volgen van een opleiding. Het is zeer kleinschalig begonnen met financiële hulp van familie en vrienden.

Inmiddels is de stichting 30 jaar actief. In die periode hebben honderden leerlingen het hele traject doorlopen en vervolgens een baan gevonden als secretaresse, matroos, verpleegkundige, elektricien, loodgieter, IT-er of boekhouder en een enkeling is fysiotherapeut, medisch analist, arts of jurist geworden.

sfk4
Jessa B. Moina, in 2015 afgestudeerd als accountant aan de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen

Ieder jaar krijgen ruim 60 scholieren maandelijks een financiële ondersteuning voor de betaling van schoolgeld, schoolboeken, het verplichte schooluniform, eventueel transportkosten naar en van school, een studietoelage en zo nodig een tegemoetkoming in medische kosten. Dit betekent circa:

  • € 160 per jaar voor een Primary School-leerling (6 jaar),
  • € 225 per jaar voor een High School-leerling (4 jaar),
  • € 500 per jaar voor een leerling op het College (4 jaar), waar een vak wordt geleerd.

Het bestuur van de stichting in Nederland houdt zich bezig met fondsenwerving, communicatie naar de donateurs en controle op de activiteiten in de Filippijnen. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris noch een onkostenvergoeding. Een externe accountant controleert jaarlijks (gratis) de boekhouding, zowel in Nederland als in de Filippijnen.

Ma. Algen Escodero, cum laude bachelor in Business Teacher Education aan de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen
Ma. Algen Escodero, cum laude bachelor in Business Teacher Education aan de Polytechnische Universiteit van de Filippijnen

Het “Study Fund for Philippine Children Foundation Inc.” in Manila draagt zorg voor het selecteren van nieuwe kinderen uit de allerarmste milieus, individuele begeleiding tijdens de opleiding, en begeleiding van de eerste stappen in de maatschappij, zoals bemiddelen bij het vinden van werk. Daarnaast zorgt de Filippijnse stichting voor het verantwoord besteden van de giften. Het bestuur bestaat uit een ervaren highschool-lerares, de directeur van SOS-kinderdorpen uit Manila, een inspectrice van het Ministerie van Onderwijs en twee oud-leerlingen. Ook de bestuurders in Manila ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. SFK heeft gratis een ruimte in Manila ter beschikking gekregen, waar de social worker kantoor houdt, de leerlingen worden ontvangen op “payday” om hun maandelijkse toelage te ontvangen, het bestuur vergadert en leerlingen gebruik kunnen maken van de computer.