Rondzendbrief mei 2017

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Het werk van SFK in de Filippijnen werpt al jaren zijn vruchten af. Dat bleek onlangs weer eens uit een brief die het fonds ontving van één van de bestuursleden van SFK Philippines, mevrouw Proserfina Jacela. Ze is al sinds de oprichting, 30 jaar geleden, betrokken bij het werk van SFK. Ze was jarenlang voorzitter van de Filippijnse stichting en binnen het bestuur verantwoordelijk voor de selectie van nieuwe scholieren. Vanwege haar kennis van het onderwijs, van de scholen in Quezon City en bovendien van de sloppenwijken in Manilla kon zij als geen ander scholieren vinden die met hulp van SFK een opleiding hebben kunnen volgen. Mevrouw Jacela brengt in haar brief de welgemeende dankzeggingen over van de studenten en hun families. De toekomst zag er voor de kinderen vaak heel donker en onzeker uit, maar door uw financiële bijdrage kon weer perspectief worden geboden. Het resultaat bestaat niet alleen uit diploma’s, maar nog meer uit het succes dat zij daarna in hun leven hebben met een baan en een gezin dat ze zelf kunnen onderhouden.

Mevrouw Jacela is nu gewoon lid van het bestuur. Haar selectiewerk is overgenomen door de social worker, mw Abaloyan en het voorzitterschap door een voormalige SFK-leerling, dhr. Danilo Longasa.

Er is inmiddels een alumni-vereniging opgericht, waarvan de contributie bestemd is voor de huidige scholieren. Het bedrag dat binnenkomt is nog klein t.o.v. de jaarlijkse behoefte. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat de meeste scholieren niet alleen hun eigen gezin, maar ook een deel van de familie moeten onderhouden.

In het schooljaar 2016 -2017 hebben 7 scholieren hun vakstudie aan het College met succes afgerond. Ook zijn weer enkele nieuwe scholieren door SFK geselecteerd. Het huidige aantal scholieren is op dit ogenblik 61.

Helaas is laatste jaren het aantal donateurs teruggelopen, waardoor wij hebben moeten besluiten het aantal scholieren terug te brengen tot maximaal 65. Ook met dit aantal teren wij in en zijn wij niet meer in staat om nieuwe scholieren te garanderen dat ze hun studie volledig kunnen afronden. We zoeken naar nieuwe donateurs of stichtingen die ons willen steunen, zodat we de afrondgarantie weer kunnen geven. Wij doen wij een beroep op u om ons te blijven ondersteunen via bankrekening NL84 INGB 0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank. En het helpt ons ook, als u de stichting bij anderen onder de aandacht brengt, bijvoorbeeld door deze brief door te sturen of te wijzen op onze website:
www.stichtingfilipijnsekinderen.nl .

Wij hopen met uw steun kinderen in Manilla een menswaardig bestaan te geven door ze de mogelijkheid te bieden naar school te gaan.

Namens het bestuur,

Wini Buitink-Loohuizen, secretaris SFK