Rondzendbrief mei 2018

Beste vrienden en vriendinnen van SFK,

Zoals we in onze vorige rondzendbrief hebben aangekondigd is in december het 30-jarig bestaan van SFK gevierd. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse kerstfeest, dat op 10 december 2017 plaatsvond. Het is een grote happening geworden, waar de hele SFK-familie bijeen was: huidige en vroegere bestuursleden, de scholieren en studenten, en ook veel alumni. Het zijn vooral de alumni geweest die veel hebben bijgedragen aan de organisatie en de financiering van de happening. Er waren optredens, loterijen, spelletjes, cadeautjes, er werd gezongen en gespeecht, en vooral veel bijgepraat en gelachen. Want in feite was het ook een soort familie-reünie, een speciale en gedenkwaardige dag voor de honderden Filipijnse kinderen en jongeren en hun families, die de afgelopen dertig jaar door SFK zijn geholpen. Meer bijzonderheden en foto’s kunt u zien in ons jaarverslag 2017, dat u kunt vinden op de SFK-website onder “Documenten”.

Terugkijkend op 30 jaar SFK kunnen we vaststellen, dat door het studiefonds niet alleen honderden kinderen en jongeren scholing en opleiding hebben gehad, en vervolgens een baan en een inkomen, maar ook dat geleidelijkaan een SFK-gemeenschap is ontstaan waarin de voormalige scholieren een bijdrage leveren aan de jonge kinderen die met hulp van SFK aan hun scholing zijn begonnen. De dankbaarheid die zij ervaren geven zij graag door aan de volgende generatie in de vorm van ondersteuning, waar mogelijk ook financieel. Op dit punt kunnen we tevreden zijn over de resultaten van het studiefonds.

En dat is vooral te danken aan u, onze donateurs. Wij zijn u dankbaar dat u ons ons, vaak al vele jaren, bent blijven steunen met uw financiële bijdragen. Wij hopen dat wij in de komende jaren ook op uw steun aan het studiefonds mogen blijven rekenen.

Want uw hulp blijft noodzakelijk. Het zou mooi zijn als we het aantal leerlingen tenminste op peil kunnen houden, nog mooier als het lukt het aantal leerlingen weer wat te verhogen. Wij doen dan ook opnieuw een beroep op u om de arme kinderen in Manila te ondersteunen via bankrekening NL84INGB0000342470 t.n.v. Stichting Studiefonds Filippijnse Kinderen. Mochten wij uw gift al ontvangen hebben, dan zeggen wij u daarvoor hartelijk dank.

Op de website van SFK hebben we enkele vernieuwingen aangebracht. Op de eerste pagina hebben wij een “button” aangebracht, die het overmaken van uw gift een stuk makkelijker maakt. U kunt een bedrag naar keuze in het vakje invullen, klikken op “Doneer nu”, en vervolgens uw bank kiezen. Om deze betaalwijze mogelijk te maken heeft de website nu een beveiligde verbinding (https). Ook ons webadres is aangepast: www.studiefondsfilipijnsekinderen.nl.

Het helpt ons als u het studiefonds bij anderen onder de aandacht wilt brengen, bijvoorbeeld door deze brief door te sturen of te wijzen op onze website.

Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Filipijnse kinderen.

Namens het bestuur,

Wini Buitink,

secretaris SFK