Financiën SFK 2013

SFK Nederland gebruikt 99% van haar gelden voor de ondersteuning aan kansarme Filippijnse scholieren. Slechts 1% bestaat uit kosten die in Nederland worden gemaakt.
In de Filippijnen wordt 90% besteed aan directe hulp aan kansarme scholieren in Manila. Op basis van de jaarlijks goedgekeurde begroting van SFK-Filipijnen wordt in 4 termijnen geld overgemaakt naar de Filippijnen. De resterende 10% wordt gebruikt voor professionele ondersteuning van de scholieren, administratie en overige kosten.
Staat van lasten en baten 2013, 2012 en 2011SFK-Nederland (in euro’s)

Lasten 2013 2012 2011
Donatie SFK-Philippines 30.000 (99%) 40.000 (99%) 34.000 (99%)
Kamer van Koophandel 0 30 27
Hosting Website 89 80 0
Bankkosten 205 215 193
Totaal lasten 30.294 40.325 34.220
       
Baten 2013 2012 2011
Giften donateurs 22.103 37.314 23.736
Rente 3.151 8.706 1.783
Totaal baten 25.254 46.020 25.419
Toegevoegd aan fund* -5.040 5.695 -8.701

fund* = “Fund For Future Tuition Fees”. Dit fonds is gevormd om alle scholieren die nu door SFK ondersteund worden hun opleiding te laten afronden, mochten de donaties per dit jaar stoppen. Hopelijk gebeurt dit niet en kunnen jaarlijks de geslaagden vervangen worden door nieuwe kansarme kinderen. De scholieren worden maximaal 14 jaar ondersteund door SFK (6 jaar basisschool, 4 High School en 4 jaar vakopleiding aan een College). Voor de huidige populatie scholieren is hiervoor 300.000 euro nodig (hierbij is geen rekening gehouden met koerswijzigingen of het afvallen van scholieren). Het Fund is nu 299.274 euro groot en dus nagenoeg voldoende om aan de doelstelling te voldoen. Ieder jaar wordt berekend hoeveel geld nodig is om aan de doelstelling te voldoen.

SFK-Philippines (in Peso)

Lasten 2013 2012 2011
Totale directe hulp 1.577.692 (90%) 1.582.033 (89%) 1.733.366 (90%)
Personeelskosten 171.050 (10%) 192.789 (11%) 186.316 (10%)
Totale lasten 1.748.742  1.774.812 1.919.682

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door mw. T. Bisheshar AA van AAB Accountancy te Zoetermeer. De Filippijnse Jaarrekening door accountantskantoor Lopez and Co., Manila Philippines.