Jaarverslag Nederland 2013

Algemeen
Het doel van de stichting is kansarme kinderen uit Quezon City (Filippijnen) helpen om een opleiding te volgen, waardoor ze later een betere baan kunnen vinden en zodoende een kans krijgen op een beter leven.

Gedurende de 26 jaar dat het “Studiefonds Filippijnse Kinderen” (SFK) nu in de Filippijnen werkt, hebben ruim 130 studenten hun opleiding met behulp van gelden van SFK voltooid en een vakdiploma gehaald aan een College en enkelen aan een universiteit in de Filippijnen.

In 2013 kregen circa 65 scholieren financiële ondersteuning door betaling van schoolgeld, verplicht schooluniform, schoolboeken, transportkosten en een studietoelage (totaal ca. 160 euro/jaar voor de basisschoolleerling, 225 euro voor een leerling op de Highschool en 500 euro voor de student op het College). Het aantal liep terug van 68 per 1 januari tot 64 op 31 december 2013, omdat scholieren SFK verlieten na het behalen van hun diploma en minder nieuwe scholieren werden geselecteerd. Vanwege de financiële crisis is terughoudendheid betracht bij het aannemen van nieuwe scholieren. Er is een Social Worker in dienst die de leerlingen ondersteunt en voorbereidt op het maatschappelijk leven en een parttime administratieve kracht om te voldoen aan de eis van het ministerie van “Social Welfare and Development”. De Filippijnse regering poogt de corruptie te verminderen en stelt daarom strengere eisen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen, waaronder een gekwalificeerde administratieve kracht.

De actie van de Nederlandse Stichting SFK om nieuwe donateurs te krijgen bleek heel moeilijk gezien de financiële crisis. Ook vielen bestaande donateurs om diverse redenen af. Eenmalige giften in verband met de verjaardag van een donateur waren een welkome aanvulling.

Ook de Nederlandse belastingdienst heeft de regels voor Algemeen Nut beogende Instellingen aangescherpt. Voor SFK betekende dit gelukkig niet heel veel. Er is een financiële verantwoording en het jaarverslag op de website geplaatst, waarmee SFK voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

De kosten in de Filipijnen zijn nagenoeg constant gebleven, ondanks de slechtere koersverhouding van de euro t.o.v. de peso en de hogere inflatie in de Filippijnen door minder scholieren aan te nemen en een zuiniger beleid. Hopelijk kunnen meer donateurs worden gevonden, waardoor het aantal scholieren weer naar 80 kan groeien.

Het bestuur in de Filippijnen wordt voorgezeten door de oud SFK student Danilo Longasa. Het bestuur bestaat verder uit mensen uit het onderwijs. Tevens is de directeur van SOS-kinderdorpen Filippijnen, Bienvendio Delgado lid van het bestuur. Hij wendt zijn ervaring en netwerk aan t.b.v. SFK.

Op de maandelijkse “payday” komen alle scholieren, vaak met hun ouders de financiële bijdrage in ontvangst nemen. Tevens worden de studievoortgang en eventuele problemen besproken. De Social Worker en minimaal twee bestuursleden zijn hierbij aanwezig.

In 2011 is in de Filippijnen een aanvraag gedaan bij de overheid om een licentie te verkrijgen bij het Department of Social Welfare and Development. Hierdoor zou SFK ook voor de Filippijnse overheid een charitatieve instelling worden en wordt het mogelijk gelden in de Filippijnen aan te trekken voor het SFK werk. Nu aan de eis van een parttime administratieve kracht is voldaan wordt de licentie hopelijk in 2014 gegeven.

Het aantrekken van mevrouw Raquel Abolayan als Social Worker in 2010 is succesvol vanwege betere begeleiding van de studenten en een betere rapportage aan het bestuur. Door de contacten met studenten, huisbezoeken, rapportages en het organiseren van speciale workshops is de organisatie aanzienlijk professioneler geworden. De kansen voor de studenten zijn hierdoor verbeterd en tevens de continuïteit van de SFK organisatie.

Progressie studenten
Totaal aantal studenten 31/12/2013 was 64. De verdeling was als volgt:

Elementary school 11
Highschool 23
College 30

Nieuwe studenten 2013: 6

Geslaagd in 2013: 20 (voor Elementary school 5, voor Highschool 10, voor College 5).
De 5 geslaagden van het College hebben SFK verlaten en een baan gevonden in de maatschappij.

Ook dit jaar heeft de Social Worker weer de interne workshop “Career Orientation” gegeven aan de Highschool studenten die naar het College gaan. De ouders van deze kinderen ontvangen ook een workshop hoe ze hun kind kunnen helpen bij de College keuze en wat hun taak is bij de begeleiding.

Tevens krijgen de studenten die SFK gaan verlaten, omdat ze hun school hebben afgerond hulp bij het vinden van een baan en hoe ze met hun verdiende geld moeten omgaan (niet onmiddellijk uitgeven of alles aan je familie geven).

De aanbeveling van de Filippijnse regering om meer aandacht aan sociale ontwikkeling en team building te schenken is opgevolgd met twee workshops voor de SFK scholieren die georganiseerd werden door de Social Worker.

Financiën
In 2013 hebben de donaties 22.103 euro opgeleverd. Door minder studenten, maar wel een slechtere koersverhouding van euro t.o.v. de peso en de inflatie in de Filippijnen zijn de uitgaven nagenoeg constant gebleven.

Inkomsten- en uitgavenverloop afgelopen jaren (donaties, rente)

Jaar Uitgaven in Peso Uitgaven in Euro Inkomsten in Euro
2003 1107895 17590 32229
2004 1282369 19430 38355
2005 1361430 21610 57158
2006 1289658 19840 40025
2007 1363686 22360 70918
2008 1539656 23328 35740
2009 1877976 31299 36583
2010 2074333 34572 31820
2011 1989179 33153 24967
2012 1801353 30023 45696
2013 1748742 31942 25254

Ieder jaar wordt aan de hand van de lijst met SFK-scholieren berekend hoeveel geld nodig is om alle scholieren hun opleiding te laten voltooien. Gepoogd wordt dit bedrag te reserveren, zodat bij het beëindigen van de donaties uit Nederland alle aanwezige SFK’ers hun opleiding op SFK-kosten kunnen afronden. De verkregen rente uit dit fonds (“fund for future tuition fees”) wordt samen met de donaties gebruikt om de jaarlijkse kosten te betalen.

Beleid
Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld voor de ondersteuning van de studenten. Hierbij zijn bedragen vastgelegd die worden uitgekeerd, zoals de maandelijkse toelage, betaling schoolgeld, kleding (De Filippijnen hebben een Britse oriëntatie waardoor kinderen op school een uniform dragen), transportkosten, boekengeld. Ook zijn maxima vastgesteld voor medische kosten en tandartskosten. Van de goedgekeurde begroting mag alleen worden afgeweken, wanneer zowel het Filippijnse als het Nederlandse SFK-bestuur akkoord is.

De stichtingsbesturen (Nederland en Filippijnen) bieden hun diensten geheel belangeloos en onbezoldigd aan. Dit garandeert dat de financiële bijdrage van de donateurs volledig aan de SFK kinderen wordt besteed.